Savivalda

Savivalda

Lopšelio-darželio taryba - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus,globėjus, pedagogus, kitus lopšelio-darželio bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

 

LOPŠELIO –DARŽELIO TARYBA
Pirmininkė – Kristina Garšvaitė auklėtoja metodininkė
Pirmininkės sekretorė – Vida Praniauskienė auklėtoja metodininkė
Nariai:
Milda Čekanauskienė vyr. auklėtoja
Valerija Dulkienė personalo atstovė
Nerilė Zaborskienė personalo atstovė
Ligija Špokauskienė personalo atstovė
Sandra Rupkuvienė tėvų atstovė
Monika Zajarskienė tėvų atstovė
Justina Strelčiūnienė tėvų atstovė


DARBO TARYBA
Pirmininkė –Gražina Gudienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Nariai :
Živilė Baršauskienė vyr. auklėtoja
Raimonda Mikalajūnienė vyr. auklėtoja

MOKYTOJŲ TARYBA
Pirmininkė – direktorė Regina Šatienė

PEDAGOGŲ METODINĖ GRUPĖ
Pirmininkė- Algimanta Kašelionienė vyr. auklėtoja
Sekretorė – Eglė Motiejūnaitė logopedė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Pirmininkė – Jovita Varanauskienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pirmininko pavaduotoja – Algimanta Kašelionienė vyr.auklėtoja
Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Vida Praniauskienė auklėtoja metodininkė
Narė - Eglė Motiejūnaitė logopedė

KORUPCIJOS PREVENCIJA
Korupcijos prevencija ir kontrolė – auklėtoja metodininkė Kristina Garšvaitė
Koordinuoja ir kontroliuoja lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Regina Šatienė

KRIZIŲ VALDYMAS
Vadovas – direktorė Regina Šatienė
Nariai:
Eglė Motiejūnaitė logopedė – sekretorė, psichologinės pagalbos organizavimą;
Jovita Varanauskienė - už komunikaciją;
Audronė Pažemeckienė auklėtoja–už saugumą;
Jūratė Lukštaitė mitybos specialistė – už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Pirmininkė – direktorė Regina Šatienė
Sekretorė - Rima Baronienė vyr. auklėtoja
Nariai:
Justina Strelčiūnienė tėvų atstovas
Raimonda Mikalajūnienė vyr. auklėtoja
Eglė Indriliūnienė vyr. auklėtoja

 


 
Skaityti 2505 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 06 gegužės 2019 12:43

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui