Savivalda

Savivalda

Lopšelio-darželio taryba - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus,globėjus, pedagogus, kitus lopšelio-darželio bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

 

PASVALIO  LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“

TARYBOS SUDĖTIS

2017-2018 m. m.

Algimanta Kašelionienė– tarybos pirmininkė, lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

Lina Kurlianskienė– tarybos pirmininkės pavaduotoja, logopedė;

Eglė Indriliūnienė – tarybos sekretorė, lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

Gražina Gudienė– tarybos narė, lopšelio-darželio „Eglutė“ pavaduotoja ūkiui;

Ligija Špokauskienė – tarybos narė, personalo atstovė;

Zita Zdanevičiūtė – tarybos narė, personalo atstovė;

Inga Duknevičienė – tarybos narė, tėvų atstovė;

Justina Strelčiūnienė - tarybos narė, tėvų atstovė;

Deividas Sakalauskas - tarybos narys, tėvų atstovas.

 


 
 

Mokytojų taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

Mokytojų tarybą sudaro visi įstaigoje dirbantys pedagogai ir sveikatos priežiūros specialistas.

Mokytojų tarybos pirmininkė - lopšelio-darželio direktorė Regina Šatienė

 

Metodinė grupė- veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Pirmininkė - Jovita Varanauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė - Milda Čekanauskienė- vyr. auklėtoja.

 

Metodinės grupės pagrindinės funcijos:

  • Nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus.
  • Planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.
  • Nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
Skaityti 1566 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 09 Liepa 2018 12:50

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui