Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

Pedagogų sąrašas

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Užimamos pareigos Išsilavinimas Kvalifikacija
1 Regina Šatienė Direktorė Aukštasis II kvalifikacinė kategorija
2 Jovita Varanauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis III kvalifikacinė kategorija
3 Rima Baronienė Auklėtoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja
4 Živilė Baršauskienė Auklėtoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja
5 Vilta Bindzienė Auklėtoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja
6        
7 Nijolė Gintautienė Muzikos pedagogė Aukštesnysis Vyr. auklėtoja
8 Rima Fokienė Auklėtoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja
9 Eglė Indriliūnienė Auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja
10 Algimanta Kašelionienė Auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja
11 Rasa Balčiūnienė Auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja
12 Aušrelė Tamėnienė Auklėtoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja
13 Vida Praniauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis Vyr. auklėtoja
14 Julita Pileckienė Auklėtoja Aukštasis koleginis Auklėtoja
15 Gražina Dirsienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis Metodininkė
16 Birutė Urbonavičienė Auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja
17 Virginija Svidulevičienė Auklėtoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja
18 Raimonda Mikalajūnienė Auklėtoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja
19 Lina Kurlianskienė Logopedė Aukštasis Metodininkė
20 Milda Čekanauskienė Auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja
21 Kristina Garšvaitė Auklėtoja Aukštasis Metodininkė
22 Toma Kavaliauskaitė Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
23 Agnė Motuzienė Kūno kultūros pedagogė Aukštasis Vyr. mokytoja
  Mikoliškio skyrius  
24 Asta Railienė Skyriaus vedėja Aukštasis VYr. mokytoja
25 Vaiva Krivickienė Auklėtoja Aukštesnysis  Vyr. auklėtoja
26 Reda Gasiūnienė Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
27 Rasa Andžiuvienė Meninio ugdymo pedagogė Aukštasis  Vyr. auklėtoja
28 Irena Adomavičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštesnysis  Vyr. auklėtoja
Skaityti 2177 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 18 Vasario 2019 10:41

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui