Ugdymo programos

Ugdymo programos

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“

Sveikatos stiprinimo programa „Aukime sveiki kartu“ 2018-2022m.m.

„Aukime sveiki kartu“ 2013-2017m.m.


Socialinis Emocinis Ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo programa „Kimochis“


Olimpinis ugdymas

Olimpinė karta https://olimpinekarta.lt/ovup/


Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijos

Skaityti 1270 kartai