Vaikų priėmimo tvarka

Vaikų priėmimo tvarka

Vaikai į įstaigą priimami, pateikus:

 

  1. Prašymą
  2. Vaiko gimimo liudijimą ir kopiją
  3. Gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos būklę.

 

Dėl vaikų priėmimo į įstaigą

    1. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos Pasvalio rajone teikiamos vaikui nuo 1 iki 5 (arba 6) metų. 

    2. Priešmokyklinio ugdymo paslaugos pradedamos teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.

    3. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu, jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų sprendimu atskiram vaikui jis gali būti privalomas.  

    4. Priimant vaikus į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes prioritetai teikiami:

            a) neįgaliems vaikams;

            b) vaikams iš nepilnų šeimų;

            c) moksleivių ir studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, vaikams;

            d) socialiai remtinų šeimų vaikams;

            e) šeimoms, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų arba vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas.

       Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklines ugdymo įstaigas plačiau

Skaityti 1834 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 11 Liepa 2019 22:17

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui