Darželio renginiai
2015-04-24. Ežiukai tvarkė darželio aplinką, rinko šiukšles. Pureno gėlynus, takelius. Šauniai padirbėjom. Nuotraukų albumas.
Balandžio 24 d. lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenė aktyviai dalyvavo ir talkino akcijoje „Darom 2015“. Nuotraukų albumas.
Puslapis 9 iš 13

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui