Pedagogai

Pedagogai

PEDAGOGAI

 Pasvalio lopšelio darželio „Eglutė“ 2019-2020 metų pedagogai.


2dd

 Pasvalio lopšelio darželio „Eglutė“ 2012-2013 metų pedagogai.


 

Pedagogų sąrašas 2019-2020m.m

Eil.
Nr.
 Vardas, pavardė  Užimamos pareigos  Išsilavinimas  Kvalifikacinė kategorija
1        
2 Jovita Varanauskienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Aukštasis universitetinis III vadybinė kvalifikacinė kategorija
3 Nijolė Gintautienė Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja
4 Eglė Motiejūnaitė Logopedė Aukštasis universitetinis Logopedė
5 Rasa Balčiūnienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji mokytoja
6 Vaiva Krivickienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
7 Živilė Baršauskienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
8 Vilta Bindzienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
9 Milda Čekanauskienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis universitetinis Vyresnioji mokytoja
10 Gražina Dirsienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
11 Živilė Rapkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja
12 Kristina Garšvaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis Mokytoja metodininkė
13 Eglė Indriliūnienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji mokytoja
14 Algimanta Kašelionienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji mokytoja
15 Toma Pukevičienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis universitetinis Vyresnioji mokytoja
16 Raimonda Mikalajūnienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
17 Aušrelė Tamėnienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
18 Vida Praniauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
19 Virginija Svidulevičienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
20 Birutė Urbonavičienė Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji mokytoja
21 Audronė Pažemeckienė Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja
22 Brigita Kinderytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja
23 Sandra Maračinskienė Vyresnioji logopedė Aukštasis universitetinis Vyresnioji logopedė
         
         
Skaityti 6098 kartai Atnaujinta Antradienis, 25 gegužės 2021 11:44

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui