Ugdymo programos

Ugdymo programos

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“

Sveikatos stiprinimo programa „Aukime sveiki kartu“ 2018-2022m.m.

„Aukime sveiki kartu“ 2013-2017m.m.


Socialinis Emocinis Ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo programa „Kimochis“

Tarptautinė prevencinė programa  "Zipio draugai"


Olimpinis ugdymas

Olimpinė karta


 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijos

Skaityti 2008 kartai