Žiedelių grupė

Žiedelių grupė

ŽIEDELIŲ grupė
6-7m. priešmokyklinio ugdymo grupė

mokytojos: Vida Praniauskienė, Gražina Dirsienė

mokytojų padėjėja: Edita Kapišauskienė

 

Naujus grupių renginius rasite svetainės skyriuje „Naujienos –> Darželio renginiai"

 

Senesni Žiedelių grupės vaikučių renginiai

 

2014-09-01 Rugsėjo pirmosios akimirkos...

2014-09-09 Dalyvavome akcijoje - „Darželinukai- už krepšininkų pergales!“

Pramogavome estafečių fiestoje - „Pažaboję vėją“

Paminėjome Pasaulinę turizmo dieną, dalyvavome renginyje -  „Turistaujame ir mes”

Diena be automobilio. „Aš turėjau dviratuką“

Bėgame...

2014-09-21 „Mano namai-Pasvalio kraštas“. Piešinių paroda

2014-09-25 Dalyvavome akcijoje Pasaulinei Širdies dienai paminėti - „Tuk, širdele, tuk tuk…“

2014-10-07 Projektas „Į mokyklėlę“. Sporto renginys „Olimpinių spalvų savaitė“

Dalyvavome Judėjimo savaitėje „MOVE WEEK - 2014“

2014-10-08 Kūno kultūros pamokėlė sporto mokykloje...

2014-10-22 Rudenėlio šventė „Džiaugiasi obuolėlis, kad atėjo rudenėlis.”

Piešinių paroda „Rudenėlio vaišių pintinėlė”

2014-11-07 Dalyvavome projekte - „Sveikos mitybos diena”

2014-11-12 Pamokėlė apie futbolą su trenere D. Vanagiene

2014-11-14 Tolerancijos savaitė „Šeimų netradicinis futbolas“

2014-11-18 Projektas „Į mokyklėlę“. Renginys „Kalbos šalis“

2014-12-02 Projektas „Į mokyklėlę“. Renginys „Į pasakų šalį“

Prie gimnazistų puoštos eglutės...

2014-12-18 „Žiedelių" grupės vaikučių susitikimas su Kalėdų Seneliu

 

2013-09-02 Rugsėjo 2-osios šventė

2013-09-09 Aerobikos fiesta - Zumbos ritmu

2013-09-12 Mažylių sporto olimpiada „Sportuokime kartu", Judėk linksmai ir šok! „Burbulo pasaka"

2013-10-17 Dalyvavome Rudenėlio šventėje

Išleistas „Žiedelių“ grupės laikraštukas „Žiedelių grupės naujienos“ Nr. 1.

2013-11-14 Dalyvavome renginyje Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti „Aš - esu aš“

2013-11-28 Stebėjome gamtą per mikroskopą...

2013-11-29 Paminėjome draugo dieną

2013-12-02/13 Adventinis laikotarpis...

2013-12-17 Dalyvavome Advento vakaronėje

Kur eglutės žaliuoja...

2013-12-27 Laurynuko išleistuvės

2014-01-13 Dalyvavome akcijoje „Atminties žvakelė“

2014-02-06 Dalyvavome akcijoje „Baltasis žiemos badas”

2014-02-12 Popietė „Stebuklinga morkytė“

2014-02-17 Dalyvavome renginyje Vasario 16 –ąjai paminėti, bei  piešinių parodoje „Gedimino sapnas”

2014-02-26 Dalyvavome projekte „Šypsena nuskaidrink kasdienybę”

2014-03-04 Dalyvavome Užgavėnių šventėje

2014-03-11 Dalyvavome Kovo 11-osios minėjime „Širdelėj mano-Lietuva“

2014-03-21 Paminėjome Pasaulinę Vandens dieną

2014-03-28 Teatro diena

Švenčiame Velykas...

2014-04-26 Akcija „Darom - 2014“

2014-04-30 Dalyvavome Akcijoje - „Tylos stebuklinga versmė“

2014-05-05 Dalyvavome „Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo“ atidarymo šventėje

Dalyvavome piešinių ir fotonuotraukų parodoje - „Sportuok aktyviai, mažasis olimpieti!“

2014-05-09 Diena su turizmo specialistais „Mažieji tarzanai džiunglėse“

„Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo“ uždarymo šventė

2014-05-15 Mini projektas „Žalią pupą sodinau“

 

Žiedelių gr. vaikai dalyvavo Lietuvos prezidentės D. Grybauskaitės surengtoje akcijoje "Papuošk medaus dovaną"

2013-06-14 Stovyklos "Sveikatos želemenėliai" uždarymas

2013-06-13 Paskaitėlė "Mano draugai - šukos, muilas, rankšluostukas". Su visuomenės sveikatos centro specialiste Jovita

2013-06-12 Išvyka į Anykščius "Duonutės kelias"

Išvyka į Smegduobių parką

Stovyklos metu mokėmės degustuoti sultis

Smagus "Žiedelių" gr. estafečių rytmetys

Žiedelių gr. tyrinėjimai gamtoje 

2013-06-04 Edukacinė pamokėlė Pasvalio krašto muziejuje apie medų

2013-06-03 Stovyklos "Sveikatos želmenėliai" atidarymas

2013-05-29 Vaikystės diena Smegduobių parke

2013-05-13 "Žiedelių" gr. vaikai dalyvavo respublikiniame fotokonkurse-parodoje "Vaikai gamtoje", Tauragės PMMC (Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras)

2013-05-09 Dalyvavome akcijoje "Darom-2013"

Priešmokyklinės „Žiedelių“ grupės kūrybinių darbų paroda skirta Motinos dienai paminėti, Pasvalio M.Katiliškio bibliotekoje.

2013-04-30 Dalyvavome sporto pramogoje  „Sportuoju su šeima“

2013-04-04 "Žiedelių" gr. Velykų šventės akimirkos

2013-03-20 Dalyvavome projekte Žemės dienai paminėti

2013-03-11 "Žiedelių" gr. edukacinėje – pažintinėje veikloje Nepriklausomybės dienai paminėti „Tu mažutė, tu telpi visa į Čiurlionio karalių delnus...“

2013-03-08"Žiedelių" gr. dalyvavo akcijoje "Žaliausia grupė"

2013-02-19 "Žiedelių" gr. Vasario - 16 

2013-02-12 "Žiedelių" gr. Užgavėnės

2013-02-08 "Žiedelių" gr. vaikai dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse „Ką man reiškia miškas?“

2013-01-31 Atradimų - tyrinėjimų diena grupėje

2013-01-30 "Žiedelių" gr. sporto pramogoje "Džiaugiamės balta žiema"

Išleistas Kalėdinis "Žiedelių grupės naujienų" priedas

Trečioji Advento savaitė "Žiedelių" grupėje

Antroji Advento savaitė "Žiedelių" gr.

2012-12-07 Išleistas "Žiedelių" gr. laikraštuko "Žiedelių grupės naujienos" ketvirtasis numeris

Pirmoji Advento savaitė "Žiedelių" gr.

Adventas - ypatingas laikas visai šeimai, kai vieni kitus mylintys žmonės susiburia ir dalinasi širdies šiluma...
,,Žiedelių'' ir ,,Paukštelių'' priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai įsijungė į projektą
,,Būti kartu su savo šeima geriausia''.

2012-11-30 Paskaitėlė "Pelėdžiukų" ir "Žiedelių" gr. vaikučiams - "Rūšiuokime šiukšles". Svečiuose visuomenės sveikatos biuro specialistė Palmira Filmanavičienė

2012-11-14 "Žiedelių" gr. vaikų piešinių parodėlė "Aš-būsimasis Lietuvos karys"

2012-11-08/09 "Žiedelių" gr. mini projektas "Vaisiai ne tik vaikams..."

Priešmokyklinės "Žiedelių" ir "Paukštelių" gr.dalyvavo ULAC (Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras) rengiamoje iniciatyvoje, kuri ragina ikimokyklinių įstaigų ir pradinių klasių ugdytinius lavinti asmens higienos įpročius ir kviečia kūrybiškai pažvelgti į švarių rankų svarbą – sukurti originalų šokį.Priešmokyklinukų, kuriuos parengė lopšelio-darželio meninio ugdymo vadovė - N.Gintautienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės-metodininkės - G.Dirsienė ir R. Šileikienė šokį galite pamatytiwww.ulac.lt     "Švarių rankyčių šokis"

2012-10-24 "Žiedelių" gr. Rudenėlio šventėje. Buvome rudeninio lietaus lašeliais.

2012-10-23 "Žiedelių" gr. išvyka į krašto muziejų, edukacinė pamokėlė ”Sakmė apie bandelę”

2012-10-19 Priešmokyklinių  grupių  vaikų rytmetys Lėvens pagr.m-kloje - "Nuo grūdo iki duonos" (Pasvalio Lėvens pagr.m-klos projektas "Sveika, mokyklėle!").

2012-10-17 Žiedelių gr. sporto pramogoje "Šokliausias, greičiausias, vikriausias"

Žiedelių gr.

2012-10-15 Kūrybiniai darbeliai su gimnazistėmis Aiste ir Monika

2012-10-09 "Žiedelių" gr. ekskursija į UAB „Aukštikalnių sodai“

2012-09-24 išleistas "Žiedelių" gr. laikraštukas Nr.3 "Žiedelių grupės naujienos"

2012-09-19 "Žiedelių" grupės ekskursija į "Saimetos" parduotuvę

2012-09-03 Rugsėjis - Mokslo metų pradžia...

 

Išleistas naujas "Žiedelių" gr. laikraštuko numeris!    "Žiedelių grupės naujienos" - Nr.2

2012-06-01 "Žiedelių" gr. Vaikų gynimo diena

Kristupas Stepšys ("Žiedelių" gr.) "Calci kid" piešinių konkurso "Nupiešk kiškį ilgaausį" nugalėtojas. Konkursą rengia žurnalas "Tavo vaikas" 2012m. Nr.6

2012-05-15 "Žiedelių" gr. sportinis rytmetys Pasvalio Pieno žvaigždžių arenoje  - "Mama, tėti, sportuokime kartu".

2012-05-10 "Žiedelių" gr. dalyvavo sporto pramogoje "Aš turėjau dviratuką"

2012-05-04 "Žiedelių" gr. Mamyčių šventė

2012-04-13 "Žiedelių" gr. išvyka į Pasvalio bibliotekos vaikų literatūros skyrių. Edukacinė pamokėlė apie pliušinius meškučius.

2012-04-12 "Žiedelių" gr. Velykų šventė

2012-04-06 "Žiedelių" gr. išleido laikraštuką "Žiedelių grupės naujienos" Nr.1

2012-04-06 "Žiedelių" gr. dalyvavo rajono ikimokyklinių įstaigų Velykinių darbelių parodoje

2012-04-06 Saugaus eismo diena. Žiedelių gr. susitikimas su policijos pareigūnais V.Valotka bei  I. Baroniene

2012-04-02 "Žiedelių" gr. dalyvauja EKO drąsa piešinių konkurse "Mobijaus ciklas", ikimokyklinukų piešinių tema "Aš padedu gamtai"

2012-03-21 Žurnalo "Penki" dovanėlės "Žiedelių" grupei

2012-03-16 Melanijos Jovaišytės - 5m.("Žiedelių" gr.) piešinys apie drakoną Pasauliniame piešimo ir rašymo konkurse "Mano pirmieji mokslai" atrinktas į geriausių piešinių 20 -tuką!

2012-03-12 Dalyvaujame akcijoje "Linksmasis Lietuvos žemėlapis", Pasvalio M.Katiliškio bibliotekoje

2012-03-09 "Žiedelių"gr.vaikučiai žurnalo "Penki" trijų konkursų nugalėtojai!

2012-03-01 Žiedelių gr. Gerumo dienos akcija!

2012-02-23 Žiedelių gr. dalyvavo Pasauliniame rašymo ir piešimo konkurse "Mano pirmieji mokslai"

2012-02-21 Žiedelių gr. Užgavėnės

2012-02-15 Žiedelių gr. Vasario 16-oji

2012-02-10 Žiedelių gr. dalyvavo žurnalo "Penki" , "Besmegenių" konkurse ir piešinių parodoje "Ant mano palangės"

2011-12-21 Žiedelių gr. susitikimas su Kalėdų seneliu

2011-12-08 Žiedelių gr. pažintinė ekskursija į Pasvalio sporto areną bei baseiną

2011-11-17  Žiedelių gr. sveikatos pamokėlė "Sveikų vaisių ir daržovių dialogai"

filmuotos medžiagos ištrauka

2011-10-19 Žiedelių gr.Rudenelio šventė

2011-10-28 Žiedelių gr. popietė -Kas yra gerumas?

2011-10-13 Žiedelių gr. pramoga -Kas iš grūdelio?

2011-10-12 Žiedelių gr. estafečių popietė -Sportuojame linksmai

2011-09-01 Žiedelių gr. Rugsėjo - 1 -oji

 

2011-06-09 Žiedelių gr. išvyka i Smegduobių parką

2011-05-11 Žiedelių gr. akcija-diena be saldumynų

2011-05-18 Žiedelių gr. ekskursija į burnos higienisto kabinetą

2011-05-19 Žiedelių gr. ekskursija į Pasvalio RPK

2011-04-29 Žiedelių gr. Mamyčių diena

2010-12-14 Žiedelių gr. konkursas- Mano šeima

2010-11-26 Žiedelių gr. popietė-Mano šukytės tik mano galvytei

2010-11-04 Žiedelių gr. Gamtininkų olimpiada Vilniuje

2010-10-27 Žiedelių gr. popiete - Darže auga-sveikatą saugo

2010-10-06 Žiedelių gr. Popietė -Dantukų priešai ir draugai

 

Skaityti 5854 kartai Atnaujinta Antradienis, 15 vasario 2022 14:40

Daugiausia skaitoma

Darželio kalendorius

Mūsų himnas

Dienos lekia, negrįžtamai bėga,

Skamba juokas kas dieną vaikų,

Augt sveikais – to mes mokom kiekvieną,

Metai tampa gražiu vainiku.

Pr. Žaliaskarė eglutė dabinas,

Ir vaikučiai sveikuoliais vadinas,

Čia jiems gera, jauku ir smagu,

Turim pavyzdžiu būt jiems puikiu.

Šeimininkai darželio juk esam,

Lekia dienos vaikystės šviesios.

Linkim savo mažyliams mes laimės

Ir sveikuoliais išlikt visados.

mes rušiuojame

2% parama darželiui