„KOKIA NUOSTABI, LIETUVA, ESI!“

Maža žemėlapy, bet didelė širdy,
Tėvyne Lietuva, gražiausia man esi.
Tau veidą prausia Baltijos banga,
Kai saulė vaikšto po rugius basa.
K. Ivinskis

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Vasario 16-oji – pati didžiausia valstybinė šventė, primenanti Lietuvos istoriją. Vasario 16-oji – ypatinga, todėl ir ruošėmės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei taip pat ypatingai.

Vasario 15 dieną vyko šventinis renginys „Kokia nuostabi, Lietuva, esi!“. Lopšelio-darželio ugdytiniai rinkosi į salę džiugiai nusiteikę, pasipuošę tautiniais simboliais. Šventę pradėjome iškilmingai giedodami Lietuvos himną. Šventės metu vaikų atliekamos dainelės, eilėraščiai, muzikiniai kūriniai, šokiai buvo skirti šiai prasmingai šventei.
Tikimės, kad visą savaitę organizuotos veiklos, ši šventė palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi.
Meniu