Korupcijos prevencija

Dovanų registro tvarka atsisiųsti
Neteisto atlygio registro tvarka atsisiųsti
Korupcijos prevencijos įstatymas atsisiųsti
Korupcijos prevencijos tvarka atsisiųsti
Pareigybių sąrašas atsisiųsti
Korupcijos prevencijos programa 2021–2023 m. ir priemonių įgyvendinimo planas atsisiųsti
2021 m. priemonių plano įgyvendinimo ataskaita atsisiųsti
Antikorupcinio elgesio kodeksas atsisiųsti

Antikorupcinio elgesio kodekso priedas Nr.1 atsisiųsti
Dovanų registras Priedas Nr.2 atsisųsti
Antikorupcijos atmintinė atsisiųsti
Rekomendacijos dėl veiksmų apie korupciją pranešimui atsisiųsti

Pranešimo forma atsisiųsti
Informacijos, susijusios su galimamos korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų SKC tvarkos aprašas 2018 atsisiųsti

Meniu