Korupcijos prevencija

Įsakymas Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį patvirtinimo atsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS atsisiųsti
Atmintinė susidūrus su korupcija atsisiųsti
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija sprendimas Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
atsisiųsti
Privačių interesų deklaravimas atsisiųsti
Bendravimas su lobistais (atmintinė)
atsisiųsti
Lietuvos Respublikos Seimo 2022–2033 m. Nacionalinė darbotvarkė- korupcijos prevencijos klausimais atsisiųsti
Korupcijos prevencijos ataskaita už  2023 metus atsisiųsti
Korupcijos nustatymo išvada 2023 atsisiųsti
Korupcijos prevencijos ataskaita už  2022 metus atsisiųsti
Korupcijos nustatymo išvada 2022 m. atsisiųsti
Neteisėto atlygio registro tvarka atsisiųsti
Korupcijos prevencijos tvarka atsisiųsti
Korupcijos prevencijos programa 2021–2023 m. ir priemonių įgyvendinimo planas atsisiųsti
2021 m. priemonių plano įgyvendinimo ataskaita atsisiųsti
Antikorupcinio elgesio kodeksas atsisiųsti

Antikorupcinio elgesio kodekso priedas Nr.1 atsisiųsti
Dovanų registras Priedas Nr.2 atsisiųsti
Antikorupcijos atmintinė atsisiųsti
Rekomendacijos dėl veiksmų apie korupciją pranešimui atsisiųsti

Pranešimo forma atsisiųsti
Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų SKC tvarkos aprašas 2018 atsisiųsti

Meniu