Viešieji pirkimai

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) perkančiųjų organizacijų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas atsisiųsti

Asmens duomenų apsauga vykdant pirkimus atsisiųsti

Nuoroda į Viešųjų pirkimų tvarkos aprašą 2023 metai ( Pasvalio savivaldybės)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc2c477081fe11ed8df094f359a60216/asr

Nuoroda į Viešųjų pirkimų sutartys  (CVPP sutartys) 2023 metai
https://eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109

Meniu