Prašymai, laisvos vietos

Informaciją apie laisvas vietas Pasvalio lopšelio-darželio ,,Eglutė” grupėse yra skelbiama Pasvalio rajono savivaldybės portale, ją galite sužinoti paspaudę šią nuorodą:
Laisvos vietos Pasvalio ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse

PRAŠYMŲ FORMOS:

Prašymas dėl priėmimo į lopšelį-darželį atsisiųsti
Prašymas dėl perkėlimo į priešmokyklinę grupę atsisiųsti
Prašymas dėl išbraukimo iš ikimokyklinės grupės sąrašų atsisiųsti
Prašymas dėl išbraukimo iš priešmokyklinės ugdymo grupės atsisiųsti
Prašymas dėl ugdytinio atvedimo ir pasiėmimo atsisiųsti
Prašymas dėl maitinimo pasirinkimo atsisiųsti
Prašymas dėl 50% maitinimo lengvatos atsisiųsti
Prašymas dėl pritaikyto maitinimo valgiaraščio atsisiųsti
Sutikimas dėl pritaikyto maitinimo valgiaraščio atsisiųsti
Prašymas dėl ligos pateisinimo atsisiųsti
Prašymas dėl mokesčio už maitinimą nemokėjimo (kitos priežastys) atsisiųsti
Prašymas dėl įsiskolinimo sumokėjimo atsisiųsti

Meniu