Socialinis emocinis ugdymas

Socialinis emocinis ugdymas (SEU) – tai procesas, per kurį vaikai ir suaugusieji įgyja ir mokosi efektyviai naudoti žinias, gebėjimus ir įgūdžius bei vertybines nuostatas, reikalingas norint:

  • pažinti ir valdyti savo emocijas;
  • išsikelti teigiamus tikslus ir jų siekti;
  • jausti ir rodyti rūpestį kitais (empatija);
  • kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius;
  • priimti atsakingus sprendimus.

Socialinis emocinis ugdymas (SEU) lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vykdomas  sudarant sąlygas kiekvienam ugdytiniui dalyvauti socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse programose: Kimochis,   „Zipio draugai“, Dramblys, Socialiniai tyrinėtojai

Meniu