Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio-darželio Darbo taryba atsisiųsti

Vaiko gerovės komisija atsisiųsti

Pedagogų metodinė grupė atsisiųsti

Darni mokykla įgyvendinimo darbo grupė atsisiųsti

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė atsisiųsti

Sveikatos stiprinimo darbo grupė atsisiųsti

Aplinkosauginė darbo grupė atsisiųsti

Socialinio emocinio ugdymo darbo grupė atsisiųsti

STREAM ugdymo darbo grupė atsisiųsti

Meniu