Dramblys

Socialinis ir emocinis ugdymas darželyje organizuojamas kaip procesas, kurio metu vaikai ir suaugusieji įgyja patirties, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų šiose srityse: savo emocijų suvokimas ir valdymas, pozityvių tikslų iškėlimas ir pasiekimas, kitų globa ir rūpinimasis kitais, pozityvių santykių su kitais kūrimas ir palaikymas, atsakingas sprendimų priėmimas

SOCIALINIO – EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA „DRAMBLYS“ IKIMOKYKLINUKAMS atsisiųsti

SOCIALINIO – EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA „DRAMBLYS“ PRIEŠMOKYKLINUKAMS IR PRADINUKAMS atsisiųsti

Meniu