Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (nuo 2022-09-01) atsisiųsti
Priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašas atsisiųsti
Priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos aprašas atsisiųsti

2021–2022 ir 2022-2023 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS atsisiųsti

Jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais buvo 5 metai, tai vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Priešmokyklinukai ugdomi pasitelkiant rekomendacijų rinkinį „Patirčių erdvės“.
„Patirčių erdvės“ I knyga atsisiųsti
„Patirčių erdvės“ II knyga atsisiųsti
Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ yra praktiniai patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kaip grupėje ar kitose erdvėse organizuoti įdomias, prasmingas, tikslingas, šiuolaikiškas ir į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotas veiklas, kurios padėtų vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje ir šitaip pasirengti mokytis mokykloje…
Į priešmokyklinį ugdymą integruojama Sveikatos stiprinimo programa „Aukime sveiki kartu“,  „Gudručio laboratorijoje“, „Kodėlčiukų akademijoje“, vyksta meninio ugdymo, kūno kultūros, ROBOTIKOS būrelio užsiėmimai, anglų kalbos būrelis, „Zumba Kids“ užsiėmimai, socialinio-emocinio ugdymo programa „Zipio draugai“, Olimpinių vertybių ugdymo programa.

Užsiėmimų grafikus tėveliai gali matyti prisijungę prie portalo ,,Mūsų darželis“

Dėl nemokamo maitinimo (pietų) priešmokyklinukams 

  • visiems mokiniams, kurie nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje, įskaitant darželius, nevertinant pajamų.
  • dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar (ir) pirmokui-antrokui prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia.

ATOSTOGOS:
2023–2024 m. m.

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 8 d.
Meniu