Tvarkos ir aprašai

Bendruomenės etikos kodeksas atsisiųsti
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas atsisiųsti
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika atsisiųsti
Smurto ir priekabiavimo prevencijos taisyklės atsisiųsti
Pirmos pagalbos organizavimo tvarka atsisiųsti
Vaikų susirgimų ir traumų registravimo tvarka atsisiųsti
Ugdytinio savirūpos organizavimo tvarka atsisiųsti
Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka atsisiųsti
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022 m.
 atsisiųsti
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka atsisiųsti
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai atsisiųsti
Švietimo stebėsena lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 2022 m. atsisiųsti
Lankomumo tvarkos aprašas 2020 m. atsisiųsti

Meniu