Bendradarbiavimas

BENDRADARBIAUJAME SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS:

Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba;
Pasvalio visuomenės sveikatos biuru;
Pasvalio sporto mokykla;
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija;
Pasvalio Svalios progimnazija;
Pasvalio Lėvens pagrindine mokykla;
Pasvalio r. Pumpėnų progimnazija;
Pasvalio lopšeliu-darželiu „Liepaitė“;
Pasvalio muzikos mokykla;
Pasvalio „Riešuto“ mokykla;
Pakruojo lopšeliu-darželiu „Vyturėlis“;
Panevėžio lopšeliu-darželiu „Aušra“;
Pasvalio M. Katiliškio viešąja biblioteka;
Pasvalio krašto muziejumi;
Viešąja įstaiga „Vaiko labui“;
„Robotikos akademija“.

ESAME:
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai;
Lietuvos lopšelių-darželių „Eglutė“ sambūrio nariai;
projekto „Olimpinė karta“ nariai;

projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ nariai.

Meniu