Maitinimo organizavimas

Maistas ugdytiniams gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje, lopšelio ir darželio grupių vaikai valgo savo grupėje.
Ugdytiniai maitinami 3 kartus dienoje: pusryčiai, pietūs ir pavakariai.
Tėvai (globėjai) gali pasirinkti dienos maitinimų skaičių. Jeigu vaikas ugdomas įstaigoje daugiau kaip 4 val., 1 maitinimas per dieną yra privalomas.

VALGIARAŠČIAI:

Ankstyvojo amžiaus vaikų:
I savaitė atsisiųsti
II savaitė atsisiųsti
III savaitė atsisiųsti

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų:
I savaitė atsisiųsti
II savaitė atsisiųsti
III savaitė atsisiųsti

Pasvalio lopšelio-darželio ugdytinių, lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas atsisiųsti

VYKDOMOS PROGRAMOS:

„Pienas vaikams“ 

Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. mūsų lopšelis-darželis dalyvauja programoje „Pienas vaikams”, kuri remiama Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis.
ES pieno tiekimo mokykloms programa skatina vaikus vartoti pieno produktus ir subalansuotai maitintis. Remdama gerų valgymo ir maitinimosi įgūdžių, išliksiančių visą gyvenimą, ugdymą, programa atlieka ir švietėjišką vaidmenį. Įgyvendindama ES pieno tiekimo mokykloms programą, Europos Sąjunga teikia subsidijas mokykloms ir kitoms švietimo įstaigoms, kad šios galėtų savo mokinius aprūpinti pasirinktais pieno produktais.

Programos tikslai:
– Pagerinti vaikų mitybą,
– Ugdyti pieno vartojimo įpročius,
– Skatinti pieno produktų vartojimą.

Programos nauda:
– Mokymo įstaigos gali pagerinti vaikų mitybą, neskirdamos tam papildomų lėšų.

„Vaisiai vaikams“

Nuo 2012 m. lapkričio mėn. įstaiga įsijungė į Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą „Vaisiai vaikams”.
ES finansuojamos programos tikslas – pažaboti vis labiau Europoje nerimą keliantį vaikų polinkį į nutukimą ir jo sukeliamas ligas.

Programos nauda:
– Skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai,
– Ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai,
– Mažinama vaikų nutukimo rizika.

Ši programa sudarys sąlygas vaikams skanauti vaisius ir daržoves bendraamžių aplinkoje.

Meniu