Fizinis aktyvumas

Pasvalio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ dirba fizinio aktyvumo mokytojas Audrius Vanagas, mokytojas-metodininkas.

Fizinio aktyvumo mokytojas – sistemingai organizuoja kūno kultūros užsiėmimus, sportinę veiklą ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Fizinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: fizinio aktyvumo pratybos, rytinė mankšta, futboliukas, krepšinio užsiėmimai

Fizinio aktyvumo mokytojas organizuoja vaikų fizinių kūno galimybių lavinimą bei visus įstaigoje vykdomus sportinius renginius, sistemingai stebi ir vertina vaikų gebėjimus, sveikatos būklę, socialinę kultūrinę kompetenciją, organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, fizines galias, ugdymo tikslus, uždavinius.

Darbo laikas:

pirmadienis – 8.00–12.30
antradienis – 8.00–11.30, 15.30–16.30
trečiadienis – 8.00–9.40
ketvirtadienis – 15.30–16.30
penktadienis  – 10.45–12.20

Meniu