Darželio naujienos

Tėvų susirinkimai 2022 m. spalis

2022 m. spalio 11 d., 13 d. vyko visuotiniai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimai.

STREAM metodo principais grįsti atradimai ir įžvalgos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus dalintis gerąja darbo patirtimi apie vykdytas STREAM veiklas.

Meniu