Gudručių laboratorija (STREAM)

STREAM – tai gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai, kalba ir matematika.
Kiekviena iš šių sričių reikalauja susieti ir pritaikyti žinias sprendžiant tam tikras problemas. Tyrinėjimas ir eksperimentavimas žadina įgimtą ikimokyklinio amžiaus vaikų norą ir smalsumą tirti aplinką, kelia jiems naujus iššūkius. STREAM ugdymas skatina vaiką išsiaiškinti, kaip kurti naujus dalykus ar perkurti jau esamus, ieškoti netradicinių veikimo būdų, mąstyti individualiai ir inovatyviai. STREAM idėjų taikymas leidžia vaikui pamatyti pasaulį kaip nesibaigiančių galimybių šaltinį. Aktyviai veikdami vaikai suvokia realius pasaulio ryšius, mokosi, kaip kas veikia, nes nėra vieno teisingo atsakymo, yra tik bandymų keliu rastas sprendimas. STREAM veikla yra interaktyvi ir pagrįsta tyrinėjimais, ji teikia besimokantiems vaikams daug kartų didesnes galimybes aktyviai įsitraukti.

STREAM idėjos integruojamos kasdienėje vaikų ugdomojoje veikloje. Žaisdami jie išbando, tiria, atranda naujus dalykus. Tyrimai rodo, kad ankstyvoji STREAM patirtis leidžia vaikams sėkmingai mokytis mokykloje ir pasiekti geresnių rezultatų įvairiose srityse.

Meniu