Laisvos darbo vietos

Pasvalio lopšeliui-darželiui „Eglutė“ reikalingas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Darbo krūvis – 1 etatas.
Atlyginimo koeficientas 0,9981-1,1597
Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas ir įgyta priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
Atrankos būdas – pokalbis.
Pateikiami dokumentai:
1. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
2. Gyvenimo aprašymas (CV);
3. Galimos rekomendacijos.
Dokumentai priimami Pasvalio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ iki 2024 m. liepos 1 d. adresu: Gėlių g. 8 Pasvalys

Telefonai pasiteiravimui +370 61423739 el. paštas: egluteld@pasvalys.lt

Meniu