Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1,5–6 (5) metų.
Ugdymas organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“.

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ atsisiųsti

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS GAIRĖS  atsisiųsti

Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/-zaisme-ir-atradimai rekomendacijos-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogui/45946?home=true


Į lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės takeliu“ integruojama:
Sveikatos stiprinimo programa „Aukime sveiki kartu“, veiklos „Gudručių laboratorijoje“, „Kodėlčiukų akademijoje“, meninio ugdymo užsiėmimai, kūno kultūros pamokėlės, emocinio intelekto ugdymo programos „KIMOCHIS“, ,,Dramblys“.

Užsiėmimų grafikus tėveliai gali matyti prisijungę prie portalo ,,Mūsų darželis“

Meniu