Kontaktai

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“

Mūsų adresas:
Gėlių g. 8, LT-39142 Pasvalys
Įmonės kodas 190622864
Tel. +370 451 51 972
Elektroninis paštas:  egluteld@pasvalys.lt

Direktorė
Jovita Varanauskienė
Tel. +370 451  51 972
Mob. +370 614 23 739
Elektroninis paštas jovita.varanauskiene@pasvalys.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Živilė Vaidžiūnienė
Tel. +370 618 89 319
Elektroninis paštas zivile.vaidziuniene@pasvalys.lt

Ūkvedė
Gražina Gudienė
Tel. +370 674 56 577
Elektroninis paštas grazina.gudiene@pasvalys.lt

Mitybos specialistė 
Gabija Preibytė

Tel. +370 693 22 021
Elektroninis paštas  gabija.preibyte@pasvalys.lt

Vyriausioji buhalterė
Regina Paškevičienė
Tel. +370 687 17 758
Elektroninis pašta eglute.buh@pasvalys.lt

Raštvedė
Regina Pelegrimienė
Tel.+370 451 51972

Mob.+370 616 19 272
Elektroninis paštas egluteld@pasvalys.lt
arba pelegrimieneregina@gmail.com

Meniu