Sveikatos stiprinimo programa

Sveikos gyvensenos ugdymas yra vienas efektyviausių būdų padėti žmogui būti sveikam: įgyti praktinių įgūdžių, leidžiančių prieinamomis priemonėmis sistemingai stiprinti sveikatą, priimti teisingus sprendimus, nuolat rūpintis savo ir artimųjų sveikata, suvokti atsakomybę už savo ir kitų sveikatą.
Lopšelis-darželis „Eglutė“, pasirinkęs sveikos gyvensenos kryptį, puoselėja sveikos gyvensenos idėjas, į ugdymą integruoja sveikatos stiprinimo
programą „Aukime sveiki kartu, kurios paskirtis užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ugdymą. Šioje programoje numatyti tikslai, uždaviniai, prioritetai, numatytos priemonės iškeltiems programos uždaviniams vykdyti ir susieti su kasdienine vaiko veikla, ugdytinomis kompetencijomis.

Sveikatos stiprinimo programa „Aukime sveiki kartu“ atsisiųsti

Meniu