Sveikatos ugdymo, ikimokyklinio programa

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1,5-6 (5) metų. Ugdymas organizuojams pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu”.

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ atsisiųsti

Į lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės takeliu” integruojama:
veiklos „Gudručių laboratorijoje”, „Kodėlčiukų akademijoje”, meninio ugdymo užsiėmimai, kūno kultūros pamokėlės, emocinio intelekto ugdymo programa „KIMOCHIS”
Užsiėmimų grafikus tėveliai gali matyti prisijungę prie portalo ,,Mūsų darželis”

Sveikatos stiprinimo programa „Aukime sveiki kartu“ atsisiųsti 

Meniu